Kwaliteitsregister Tandartsen

Centrum van tandheelkunde Walcheren staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Wat is het Kwaliteitsregister?

In dit Kwaliteitsregister staan tandartsen geregistreerd die voldoen aan de normen voor registratie. Zij laten daarmee zien dat zij zich inspannen om goede kwaliteit van zorg te leveren.
 

Waarom is het Kwaliteitsregister ingesteld?

Tandartsen willen aan hun patiënten laten zien dat zij kwaliteit belangrijk vinden en staan voor het op peil houden van kwalitatief goede tandheelkundige zorg. Door registratie in het Kwaliteitsregister kunnen zij dit door de vermelding op de openbare website laten zien. Daarnaast presenteren veel tandartsen door een link met hun praktijkwebsite informatie over hun praktijk.
 

Wat biedt het Kwaliteitsregister mij als patiënt?

In het Kwaliteitsregister kunt u zien of de tandarts bij wie u patiënt bent of wilt worden, daadwerkelijk tandarts is (inschrijving in het BIG-register) en dat hij/zij zich inspant om goede kwaliteit te leveren door zijn kennis en vaardigheden op peil te houden door onder andere het volgen van bij- en nascholing, het voeren van intercollegiaal overleg, etc.
 

Aan welke normen voldoen ingeschreven tandartsen?

Jaarlijks worden tandartsen tussentijds getoetst op willekeurige momenten steekproefsgewijs of zij nog aan de normen voldoen. Ook dient de geregistreerde tandarts zelf het Kwaliteitsregister op de hoogte te stellen wanneer hij niet (meer) aan de normen voldoet.
 

Voldoet mijn tandarts niet als hij niet staat ingeschreven?

Inschrijven in het Kwaliteitsregister is vrijwillig. Tandartsen die niet staan geregistreerd kunnen evenzeer aan deze normen voldoen, maar hebben om voor hen moverende redenen gekozen om zich niet in het Kwaliteitsregister in te schrijven en zich niet op naleving van de normen te laten toetsen.
 

Wie controleert de inschrijvingen?

Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen beoordeelt de aanvragen voor inschrijving en besluit of een tandarts aan de normen voldoet en kan worden geregistreerd in het Kwaliteitsregister.
 

Waar kan ik terecht met klachten over mijn tandarts?

Wanneer u klachten heeft over uw tandarts (al dan niet geregistreerd in het Kwaliteitsregister) kunt u terecht bij de klachtenregeling van de tandarts. De tandartsen die in het Kwaliteitsregister staan geregistreerd hebben allemaal een klachtenregeling.
 

Waar kan ik terecht met mijn tandheelkundige vragen?

Voor alle vragen die u heeft over tandartsen en tandheelkundige behandelingen kunt u terecht bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Zij beantwoorden vragen van patiënten. Het TIP is te bereiken op nummer 0900 2025012 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag ook van 13.30 - 16.30 uur).